χρησιμοποιώντας την υποδομή CLARIN στην έρευνα

15/07/2016

Τα τέσσερα workshops που προγραμματίζονται τα επόμενα 2 χρόνια στο πλαίσιο του έργου CLARIN – PLUS (έργου της ευρωπαϊκής υποδομής CLARIN), πρόκειται να εστιάσουν στη χρήση της υποδομής στην ερευνητική διαδικασία.  Ειδικότερα, θα εμβαθύνουν στις εξής θεματικές:

  • Ανακαλύπτοντας το παρελθόν μέσα από αρχειακό υλικό προφορικής παράδοσης (Προφορική Ιστορία)
  • Ανάλυση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
  • Διασυνδέοντας και εξερευνώντας πρακτικά κοινοβουλίων
  • Μελετώντας ψηφιακές συλλογές εφημερίδων 

Με στόχο να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση των εργαστηρίων καθώς και να προσδιορίσουμε επιτυχημένες εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας και τεχνολογίες φωνής στις παραπάνω θεματικές, θα αντλήσουμε πληροφορίες από τη συσσωρευμένη και εξειδικευμένη γνώση της κοινότητας του δικτύου CLARIN, ενώ επιτυχημένα παραδείγματα εκτός κοινότητας μπορεί επίσης να αποδειχθούν πολύτιμα. 


Έτσι, θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όποιον ασχολείται με τις παραπάνω θεματικές να έρθει σε επαφή μαζί μας και να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο του (π.χ. άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, υπάρχον διδακτικό υλικό, τρόποι επικοινωνίας με ομάδες χρηστών κτλ). 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση info@clarin.gr.