τα γλωσσικά δεδομένα στην υπηρεσία της έρευνας

Ένας πολύτιμος θησαυρός γλωσσικών δεδομένων (κείμενα, λεξικά και γλωσσικά εργαλεία) είναι διαθέσιμος σήμερα μέσα από τα 6 αποθετήρια του δικτύου clarin:el. Ένα πολύγλωσσο γλωσσάριο για την ελληνική κρίση, εκπαιδευτικά κείμενα, οι συνεδριάσεις...

more

Περισσότερους από 450 ψηφιακούς γλωσσικούς πόρους, ανάμεσά τους 390 σώματα κειμένων, 35 εργαλεία επεξεργασίας τους και περισσότερα από 20 λεξικά για την ελληνική γλώσσα μπορεί να βρει κανείς σήμερα στα αποθετήρια...

more