Εργαστήριο με θέμα τη μελέτη Κοινοβουλευτικών Αρχείων

27/03/2017 έως 29/03/2017

Το Εργαστήριο με τίτλο "Working with Parliamentary Records" διοργανώνεται στη Σόφια (Βουλγαρία), 27-29 Μαρτίου 2017.

Είναι το τρίτο από τέσσερα εργαστήρια που διοργανώνονται από το έργο CLARIN-PLUS, τα οποία στοχεύουν να καταδείξουν τις δυνατότητες χρήσης της γλωσσικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας φωνής στους τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών. Περισσότερες πληρoφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.