πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για εργαστήρια

08/02/2017

Τα μέλη των εθνικών δικτύων του CLARIN που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν εργαστήρια (workshops) καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αφορά δύο τύπους εργαστηρίων:

  • εργαστήρια τύπου I: αφορούν θέματα που εμπίπτουν στις στρατηγικές προτεραιότητες του CLARIN 
  • εργαστήρια τύπου IΙ: έχουν στόχο να προετοιμάσουν την υλοποίηση ενός μικρού αναπτυξιακού έργου (έως 3 ανθρωπομήνες), το οποίο και αυτό θα συνεισφέρει στις στρατηγικές προτεραιότητες του CLARIN.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ και παρουσίαση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του CLARIN εδώ.