το clarin:el ταιριάζει σε όλες τις επιστήμες;

11/07/2016

Όλα τα επιστημονικά πεδία (όσα έχουν τη γλώσσα ως αντικείμενο μελέτης αλλά και σε όσα η γλώσσα αποτελεί μέσο επικοινωνίας) μπορούν να αξιοποιήσουν την υποδομή clarin:el. 

Κατά πρώτον, οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, των οποίων η μεθοδολογία βασίζεται κατά πολύ σε κειμενικό υλικό: Ιστορία, Φιλολογία, Πολιτικές επιστήμες, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία και Εθνογραφία κτλ. 

Η Γλωσσολογία και η Διδασκαλία της γλώσσας είναι προφανείς χρήστες της υποδομής. 

Άλλες επιστήμες, των οποίων οι μέθοδοι έρευνας δεν βασίζονται σε γλωσσικούς πόρους και εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας, είναι λιγότερο προφανείς χρήστες. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραμελούνται, δεδομένου ότι η γλώσσα διαπερνά κάθε ανθρώπινη δρασηριότητα και επιστημονική μελέτη. Με αυτή την έννοια, η Νομική, η Αρχαιολογία, η Ανθρωπογεωγραφία, οι Οικονομικές επιστήμες κτλ. μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν την υποδομή clarin:el.