Τον Μάρτιο του 2018, η Κροατία έγινε επίσημα μέλος της Κοινής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογίας - CLARIN ERIC. Στο Κροατικό δίκτυο CLARIN (HR-CLARIN) συμμετέχουν δύο τμήματα του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, το Κέντρο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, δύο δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, η Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, η Βιβλιοθήκη της Κροατικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και η Κροατική Κοινότητα για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες. Εθνικός συντονιστής για την Κροατία έχει οριστεί ο Καθηγητής Marko Tadić (Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ - Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.