γίνε μέλος του δικτύου

γιατί να γίνει κανείς μέλος του δικτύου clarin:el

Οι Φορείς-Μέλη

 • έχουν πρόσβαση στον κεντρικό κατάλογο πόρων της υποδομής,
 • έχουν πρόσβαση σε όλους τους πόρους πλήρους δημοσίευσης της υποδομής καθώς και στους πόρους περιορισμένης δημοσίευσης του δικού τους αποθετηρίου,
 • έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της υποδομής και χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες της,
 • έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες (στατιστικές πληροφορίες για τους ΓΠΤΥ τους, συστάσεις κ.λπ.),
 • παρέχουν στα μέλη τους
  • τα δικαιώματα πρόσβασης στην υποδομή
  • το δικαίωμα συμμετοχής σε δράσεις του δικτύου (συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ.),
 • έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με άλλα μέλη του εθνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού δικτύου (μέσω της διασύνδεσης με την ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC) για τη δημιουργία, διάθεση και επεξεργασία Γλωσσικών πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών.

 

Οι ιδιώτες (Συνεργαζόμενοι Πάροχοι)

 • έχουν πρόσβαση στον κεντρικό κατάλογο πόρων της υποδομής,
 • έχουν πρόσβαση σε όλους τους πόρους πλήρους δημοσίευσης της υποδομής καθώς και στους πόρους περιορισμένης δημοσίευσης του δικού τους αποθετηρίου,
 • έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της υποδομής και χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες της,
 • έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες (στατιστικές πληροφορίες για τους ΓΠΤΥ τους, συστάσεις κ.λπ.),
 • έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε δράσεις του Δικτύου, όπως συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα,
 • έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με άλλα μέλη του εθνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού δικτύου (μέσω της διασύνδεσης με την ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC) για τη δημιουργία, διάθεση και επεξεργασία Γλωσσικών πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών.
 

ποιος μπορεί να γίνει μέλος του δικτύου

Μέλη του clarin:el μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα (φορείς). Ιδιώτες που επιθυμούν να διαθέσουν πόρους τους συμμετέχουν στο δίκτυο, αλλά δεν θεωρούνται μέλη.

 

πώς μπορεί κανείς να γίνει μέλος του δικτύου

Οργανισμοί που επιθυμούν να διαθέσουν πόρους μέσω της υποδομής clarin:el και να έχουν πρόσβαση σε πόρους άλλων, πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Μέλους - Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Ακολούθως, τo νέο μέλος υπογράφει το Καταστατικό του δικτύου και με τη βοήθεια της υποδομής clarin:el δημιουργεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο του φορέα. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τη διαδικασία εδώ.

 

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να διαθέσουν μέσω της ερευνητικής υποδομής ψηφιακό περιεχόμενο, γλωσσικούς πόρους ή/και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας που έχουν αναπτύξει, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση στον Συντονιστή του Δικτύου clarin:el με κοινοποίηση στον Αναπληρωτή Συντονιστή (αντικαθιστώντας το AT με @ και το DOT με .). 

 

Φυσικά πρόσωπα που απλώς επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην υποδομή, μπορούν να εγγραφούν εδώ.