υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών

 

Το δίκτυο clarin:el υποστηρίζει τους χρήστες της υποδομής με μια σειρά εργαλείων και υπηρεσιών:

 • ενημερωτικό υλικό δημοσιευμένο στον ιστότοπο του clarin:el:
  • σελίδα με συχνές ερωτήσεις, όπου περιλαμβάνονται διάφορα θέματα, αλλά και πιο εξειδικευμένες σελίδες:
  • Σύντομα θα τεθεί στη διάθεση των χρηστών και μία Βάση Γνώσης με λεπτομερή περιγραφή του σχήματος τεκμηρίωσης.
 • γραφεία υποστήριξης, με τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν όλοι οι χρήστες εάν έχουν και άλλες ερωτήσεις:
  • γραφείο τεχνικής υποστήριξης, για θέματα σχετικά με την πλατφόρμα πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες, με τα αποθετήρια, κτλ.
  • γραφείο νομικής υποστήριξης, για θέματα αδειοδότησης πόρων και υπηρεσιών, δικαιωμάτων παρόχων και χρηστών, κτλ.
  • γραφείο υποστήριξης τεκμηρίωσης, για θέματα σχετικά με τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης πόρων και υπηρεσιών
 • φόρουμ χρηστών, στο οποίο οι χρήστες της υποδομής μπορούν να θέτουν ερωτήσεις, να παίρνουν απαντήσεις και να βλέπουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις άλλων χρηστών (υπό κατασκευή).