χρήση της ευ clarin:el

 

Η Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) clarin:el είναι προσβάσιμη σε όλους, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τον ρόλο που αποκτά με την εγγραφή του - περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στην ΕΥ και τη συμμετοχή στο δίκτυο clarin:el θα βρείτε εδώ

 

 

 

κατηγορίες χρηστών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ΕΥ ως:

 • επισκέπτης (μη-εγγεγραμμένος χρήστης)
 • εγγεγραμμένος χρήστης με δικαίωμα πρόσβασης στους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ) (δηλαδή ως καταναλωτής ΓΠ)
 • εγγεγραμμένος χρήστης με το πρόσθετο δικαίωμα απόθεσης ΓΠ
  • συνεργαζόμενος με οργανισμό μέλος του δικτύου clarin:el
  • συνεργαζόμενος πάροχος ΓΠ.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο clarin:el μπορούν (εφόσον επιθυμούν) να εγκαθιστούν και να διαχειρίζονται το δικό τους αποθετήριο, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

 

 

 

πρόσβαση στους γλωσσικούς πόρους

Όλοι οι χρήστες, εγγεγραμμένοι και μη, μπορούν να

 • έχουν πρόσβαση στις περιγραφές των ΓΠ (εγγραφές μεταδεδομένων) μέσω του καταλόγου του κεντρικού συσσωρευτή,
 • αναζητήσουν συγκεκριμένους ΓΠ διατυπώνοντας ερώτημα με τη μορφή ελεύθερου κειμένου, ή
 • να πλοηγηθούν στον κατάλογο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια ως φίλτρο
 • να επιλέξουν να δουν την πλήρη περιγραφή ενός ΓΠ, και
 • να τους καταφορτώσουν (εφόσον το επιτρέπουν οι όροι αδειοδότησης που έχουν θέσει οι πάροχοι των αντίστοιχων ΓΠ) ή να χρησιμοποιήσουν κάποια από τις διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες για να τους επεξεργαστούν.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στους ΓΠ και από το αποθετήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Το εγχειρίδιο χρήσης του απλού χρήστη (καταναλωτή) εξηγεί πλήρως τη χρήση της ΕΥ από τους χρήστες του επιπέδου αυτού.

 

 

 

απόθεση γλωσσικών πόρων

από οργανισμούς

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να διαμοιραστούν τους ΓΠ τους μέσω της ΕΥ clarin:el πρέπει να γίνουν μέλη του Δικτύου και να υπογράψουν το Καταστατικό του Δικτύου, το οποίο ορίζει τις βασικές αρχές, τον κώδικα δεοντολογίας και τις λειτουργίες των μελών clarin:el και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την αποθήκευση, τον διαμοιρασμό και την επεξεργασία των ΓΠ. 

Μετά την υπογραφή του Καταστατικού, ο οργανισμός πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.


από ιδιώτες

 • που συνεργάζονται με οργανισμό που είναι μέλος του δικτύου clarin:el και διαχειρίζεται το δικό του αποθετήριο:

Αποθέτετε τους πόρους σας στο αποθετήριο του οργανισμού σας, οπότε για την είσοδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ακαδημαϊκό σας λογαριασμό. Εάν έχετε προβλήματα, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τον Τεχνικό Υπεύθυνο (το άτομο που είναι υπεύθυνο για τα τεχνικά θέματα του αποθετηρίου του οργανισμού σας) ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (το άτομο που είναι υπεύθυνο για τα επιστημονικά και διοικητικά θέμα του αποθετηρίου του ογανισμού σας).

 • που συνεργάζονται με οργανισμό που είναι μέλος του δικτύου clarin:el αλλά δεν έχει δικό του αποθετήριο:

Αποθέτετε τους πόρους σας στο Αποθετήριο Φιλοξενούμενων Πόρων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας τον Ακαδημαϊκό σας λογαριασμό, και ζητάτε να σας δώσει τα πρόσθετα δικαιώματα για την τεκμηρίωση ΓΠ ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του οργανισμού σας (το άτομο που είναι υπεύθυνο για τα επιστημονικά και διοικητικά θέμα του ογανισμού σας στο δίκτυο clarin:el).

 • που συνεργάζονται με οργανισμό που δεν είναι μέλος του δικτύου clarin:el:

Καταρχάς διερευνήστε εάν ο οργανισμός σας σκοπεύει να γίνει μέλος του δικτύου clarin:el και να δημιουργήσει δικό του αποθετήριο. Εάν ναι, επικοινωνήστε με το άτομο που είναι υπεύθυνο για το αποθετήριο στον οργανισμό σας για να σας δώσει τα αντίστοιχα δικαιώματα και, στη συνέχεια, μπορείτε να αποθέσετε τους πόρους σας. Εάν ο οργανισμός δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στο δίκτυο clarin:el, ακολουθήστε τις οδηγίες για τους ιδώτες που δίνονται παρακάτω.

 • ​που δεν συνεργάζονται με κανένα οργανισμό:

Εάν επιθυμείτε να αποθέσετε τους πόρους σας ως ιδιώτης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή του clarin:el στη διεύθυνση clarin-el-coordinator@clarin.gr, και τον Τεχνικό Διαχειριστή στη διεύθυνση clarin-el-techadmin@clarin.gr, οι οποίοι και θα φροντίσουν να σας δώσουν τα αντίστοιχα δικαιώματα για να μπορείτε να μεταφορτώσετε τους πόρους σας σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

 

 

 

διαδικασία απόθεσης πόρων στην ευ clarin:el

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήστε για να διαμοιραστείτε τους πόρους σας μέσω της ΕΥ clarin:el αποτελείται από τα εξής βήματα:

 • Υπογράψτε τα έγγραφα απόθεσης πόρων

Οι ιδιώτες που αποθέτουν ΓΠ στο Αποθετήριο Φιλοξενούμενων Πόρων πρέπει να υπογράψουν το Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. Το Συμφωνητικό αυτό περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αδειοδότηση των ΓΠ που αποτίθενται στην ΕΥ και τους όρους χρήσης με τους οποίους θα μπορούν να διατίθενται μέσω αυτής. 

Όσοι αποθέτουν πόρους στο αποθετήριο του οργανισμού τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για να ενημερωθούν για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την αδειοδότηση των ΓΠ τους.

 • Συμπληρώστε με τους ΓΠ που αποθέτετε το Παράρτημα του Συμφωνητικού Απόθεσης Πόρων ή του Καταλόγου Πόρων του οργανισμού σας που βρίσκεται στο Καταστατικό Δικτύου. 
 • Επιλέξτε την κατάλληλη άδεια για τον πόρο - περισσότερες πληροφορίες για νομικά θέματα θα βρείτε εδώ.
 • Δημιουργήστε για κάθε ΓΠ που παρέχετε μία εγγραφή μεταδεδομένων με την περιγραφή του

Κάθε ΓΠ που διατίθεται μέσω της ΕΥ clarin:el πρέπει να έχει περιγραφεί με το κατάλληλο σχήμα τεκμηρίωσης (μεταδεδομένων). Το εργαλείο τεκμηρίωσης καθοδοηγεί τον χρήστη κατά τη διαδικασία τεκμηρίωσης ΓΠ. Περισσότερες πληροφορίες για το σχήμα τεκμηρίωσης μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τη χρήση του εργαλείου τεκμηρίωσης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τεκμηριωτή ή του συντονιστή ομάδας τεκμηριωτών, ανάλογα με τον ρόλο που έχετε αναλάβει.

 • Μεταφορτώστε τον πόρο στη ΕΥ clarin:el

Μετά την τεκμηρίωσή τους, οι ΓΠ μπορούν να μεταφορτωθούν στην ΕΥ clarin:el με το εργαλείο τεκμηρίωσης. Για την μεταφόρτωση των πόρων, ο Τεχνικός Υπεύθυνος θα έχει θέσει στους παρόχους ΓΠ του αποθετηρίου του συγκεκριμένο σημείο στο υπολογιστικό σύστημα όπου θα μπορούν να αποθηκεύουν αρχικά τον πόρο (σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου). Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί "Μεταφόρτωση πόρου" θα ακολουθήσετε τις οδηγίες για την τελική μεταφόρτωση του πόρου στο αποθετήριο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις σχετικές ενότητες των εγχειριδίων.

Εάν έχετε περισσότερα ερωτήματα για τεχνικά θέματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο τεχνικής υποστήριξης στη διεύθυνση technical-helpdesk@clarin.gr.

 

 

 

εγκατάσταση αποθετηρίου

Οι οργανισμοί που είναι μέλη του δικτύου μπορούν να εγκαταστήσουν εάν το επιθυμούν το δικό τους αποθετήριο, όπου θα αποθηκεύουν, τεκμηριώνουν, διαχειρίζονται και επιμελούνται τους πόρους τους. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή του Δικτύου και τον Τεχνικό Διαχειριστή της ΕΥ clarin:el, καθώς και να ορίσετε έναν Τεχνικό Υπεύθυνο ("Διαχειριστή Αποθετηρίου"), ο οποίος θα αναλάβει την εγκατάσταση του αποθετηρίου και τη διαχείριση των χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο εγχειρίδιο του διαχειριστή αποθετηρίου.