Εργαστήριο για την (Ημι-) αυτόματη ανάκτηση δεδομένων από ιστορικά σώματα κειμένων: δυνατότητες και προκλήσεις (52η Ετήσια Συνάντηση της Societas Linguistica Europaea) - Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

21/08/2019 έως 24/08/2019

Οι εξελίξεις στο χώρο της γλωσσολογίας που ασχολείται με τα ιστορικά σώματα κειμένων έχουν ακολουθήσει παρόμοια πορεία με την έρευνα που βασίζεται σε σώματα κειμένων στις σημερινές γλώσσες: από τη δημιουργία μικρών σωμάτων κειμένων αναφοράς σε όλο και μεγαλύτερες συλλογές, βάσεις δεδομένων, πλούσια επισημειωμένους πόρους ή όχι.

Ωστόσο, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούσαν ανέκαθεν ιδιαίτερη πρόκληση τόσο για την ανάπτυξη και δημιουργία σωμάτων κειμένων που βασίζονται σε αυτά, όσο και για την επισημείωση ή ανάλυσή τους. Η αντιπροσωπευτικότητα και η ισορροπία ενός σώματος κειμένων που αποτελείται από ιστορικά δεδομένα, για παράδειγμα, επηρεάζεται κατά πολύ από την περιορισμένη διαθεσιμότητα κειμένων.

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να προβάλει τις προκλήσεις που θέτει η (ημι-) αυτόματη ανάκτηση δεδομένων από ιστορικά σώματα κειμένων για τη μελέτη των γραμματικών αλλαγών καθώς και να συγκεντρώσει ερευνητές των οποίων τα ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γύρω από τα εξής θέματα:

  • στοίχιση διαφορετικών σχημάτων επισημείωσης
  • αξιολόγηση  «από κάτω προς τα πάνω» προσεγγίσεων ανάκτησης δεδομένων
  • θέματα ακριβείας και ανάκλησης σε ιστορικά σώματα κειμένων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2018, μία ανώνυμη περίληψη 300 λέξεων της εισήγησής τους (εξαιρούνται οι αναφορές) στη διεύθυνση retrievalSLE2019@gmail.com.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.