Ποια η σχέ­ση λεξικογραφίας και γλωσσολογίας, σε τι διαφέρουν τα διάφορα είδη λεξικών μεταξύ τους, από πού αντλούν τα λεξικά το υλικό τους, πώς γράφονται οι ορισμοί και τα παραδείγματα;

Με το πρωτότυπο ελληνικό εγχειρίδιο λεξικογραφίας "ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ", η Άννα Βακαλοπούλου (Συνεργ. Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, ΕΚ "Αθηνά"), και η Μαριάνα Κατσογιάννου (Αναπλ. Καθηγ. Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρώην Επιστ. Συνεργάτης, ΙΕΛ, ΕΚ "Αθηνά") φιλοδοξούν να καλύψουν ένα εμφανές κενό στη βιβλιογραφία που άφηνε η μέχρι πρότινος ανυ­παρξία ενός πρωτότυπου (όχι μεταφρασμένου) ελληνικού έργου αναφοράς με αποκλειστικό αντικείμενο τη λεξικογραφία.

Το σύγγραμμα, που διατίθεται στην αγορά από τις Εκδόσεις Παπαζήση, απευθύνεται σε επαγ­γελματίες της λεξικογραφίας, σε ερευνητές που ασχολούνται με το αντι­κείμενο, σε όσους συλλέγουν και επεξεργάζονται γλωσσικό υλικό με στόχο να δημιουργήσουν ένα λεξικό αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέ­ρεται για τα ζητήματα που κρύβει αυτή η απολαυστική δραστηριότητα.

Μάθετε περισσότερα εδώ.