Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) καλεί τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας που ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες να συμμετάσχουν έμπρακτα στη χρήση και διάδοσή τους στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία.

Η ομάδα θα επεξεργαστεί και θα προτείνει την υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη διάδοση και αξιοποίηση των έργων ανοιχτού λογισμικού και θα προτείνει λύσεις για την περαιτέρω προώθηση και υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού στο στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα όσα μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν στην επεξεργασία προτάσεων, στις παρακάτω πέντε θεματικές ενότητες:

  • Ανοιχτό Λογισμικό,  Ανοιχτές Τεχνολογίες και Ανοιχτά Πρότυπα
  • Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα
  • Ανοιχτός Σχεδιασμός (Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware)
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περισσότερες πληροφορίες για την Ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού και την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αυτή μπορείτε να βρείτε εδώ.