Από τον Οκτώβριο του 2018, η Νότια Αφρική συμμετέχει επίσημα στο CLARIN ERIC ως Παρατηρητής. Τη χώρα θα εκπροσωπεί το North-West University και το Κέντρο Ψηφιακών Γλωσσικών Πόρων της Νοτίου Αφρικής SADiLAR.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ