Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και χρήσιμα links αναφορικά με προγράμματα σπουδών στον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας, της Επιστήμης Δεδομένων & των Τεχνολογιών Πληροφορίας καθώς και των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία σε συνεργασία ΕΚΠΑ & ΙΕΛ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Γλωσσική Τεχνολογία".

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία (M.Sc. in Language Technology) στοχεύει στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως αντικείμενο την παροχή σε πτυχιούχους ΑΕΙ εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γίγνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία "Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Digital Humanities". Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να αναλάβουν ρόλους ερευνητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και το Ίδρυμα Ιατρoβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Eπιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data science and Information Technologies)" στις εξής δύο κατευθύνσεις:

  • Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
  • Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data Science)

Δείτε επίσης:

 

Digital Humanities Course Registry (DHCR)

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Digital Humanities Course Registry και ανακαλύψτε ακόμα περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών στον τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών σε όλο τον κόσμο!

Ανακαλύψτε το DHCR!