Η συνεργασία της Υποδομής CLARIN:EL με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας ΕΛΕΤΟ

Τον Ιούλιο του 2019,  ξεκίνησε μία πολλά υποσχόμενη συνεργασία ανάμεσα στην Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL και την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας ΕΛΕΤΟ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, 16 ορολογικοί πόροι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί, εγκριθεί και δημοσιευθεί από την ΕΛΕΤΟ είναι πλέον διαθέσιμοι και ελεύθερα προσβάσιμοι μέσω της Υποδομής CLARIN:EL. 

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι αφενός η κατάδειξη του σημαντικού έργου της ΕΛΕΤΟ αναφορικά με την ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας και της ορολογικής έρευνας μέσω του διαμοιρασμού και της διάθεσης των 16 ορολογικών πόρων στο CLARIN:EL και αφετέρου η επίτευξη διαθεματικής-διεπιστημονικής προσέγγισης του υλικού αυτού μέσω της μελέτης και της χρήσης του από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές και γενικότερα χρήστες της Υποδομής CLARIN:EL που δραστηριοποιούνται σε άλλους επιστημονικούς κλάδους και τομείς ενδιαφέροντος.

 

Οι ορολογικοί πόροι της ΕΛΕΤΟ στο CLARIN:EL

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 16 ορολογικά λεξικά και γλωσσάρια τα οποία συγκεντρώνουν ισοδυναμίες όρων για περίπου 30.000 ορολογικά λήμματα σε γλώσσες όπως τα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Πορτογαλικά, τα Ρουμανικά, τα Ρωσικά, κ.ά. Από τα 16 αυτά ορολογικά λεξικά και γλωσσάρια, τα 10 είναι δίγλωσσα ενώ τα υπόλοιπα 6 πολύγλωσσα. Καλύπτουν πολλούς γνωστικούς τομείς, όπως η Γεωλογία, η Ψυχολογία, η Ιατρική και Υγεία, η Μηχανική και η Αεροπορία, οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία (με λεξικά και γλωσσάρια ορολογίας της Ακουστικής, της Οπτικής και λέιζερ), καθώς και ορολογία υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενασχολήσεων, όπως η ορειβασία, η αναρρίχηση και ο φιλοτελισμός. Μεταξύ των 16 ορολογικών λεξικών και γλωσσαρίων, σημαντική είναι η παρουσία  δύο γλωσσαρίων της ΕΛΕΤΟ που συγκεντρώνουν όρους του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI), ενός γλωσσαρίου γενικών και ειδικών όρων του τομέα της Ορολογίας, καθώς και του Αγγλοελληνικού γλωσσαρίου όρων Όροι στα Φόρα/Terms on Fora, που περιλαμβάνει όλους τους όρους που έχουν προταθεί από μέλη της ΕΛΕΤΟ σε διαδικτυακά φόρα – κυρίως στο Translatum.gr – καθώς και στο Δίκτυο Ελληνικής Ορολογίας (ΕΔΟ), οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την ΕΛΕΤΟ και εν συνεχεία δημοσιευθεί στο περιοδικό ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Το σύνολο των ορολογικών πόρων της ΕΛΕΤΟ που έχουν αναρτηθεί στην Υποδομή CLARIN:EL διατίθεται προς το παρόν σε μορφότυπο pdf, ωστόσο σύντομα όλο το υλικό πρόκειται να μετατραπεί σε επεξεργάσιμες μορφές, όπως excel, csv, tsv, κ.λπ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η επεξεργασία του από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες γλωσσικής τεχνολογίας που προσφέρει το CLARIN:EL.

Οι 16 ορολογικοί πόροι της ΕΛΕΤΟ, διατίθενται μέσω της Υποδομής CLARIN:EL για ερευνητικούς σκοπούς με Άδεια Χρήσης CC-BY-NC-ND (Αναφορά δημιουργού, Μη Εμπορική Χρήση, Όχι Παράγωγα Έργα).

Μπορείτε να βρείτε τους ορολογικούς πόρους της ΕΛΕΤΟ στην Υποδομή CLARIN:EL εδώ.

 

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα άρθρου της Ομάδας CLARIN:EL, το οποίο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 166 του περιοδικού ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας ΕΛΕΤΟ. Μπορείτε να βρείτε το άρθρο και να διαβάσετε περισσότερα εδώ.