Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL με θέμα τη διαδικασία τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων στο CLARIN:EL

Στο σεμινάριο "Τεκμηρίωση & ανάρτηση πόρων στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL" συμμετείχαν μέλη από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση της Υποδομής CLARIN:EL και συγκεκριμένα με το περιβάλλον τεκμηρίωσης, τα μεταδεδομένα περιγραφής πόρων καθώς και με τη διαδικασία ανάρτησης πόρων στην Υποδομή.