12 Ιούνιος 2020

Η Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών CLARIN:EL διοργάνωσε την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 12:00 με 14:00, ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τη διαδικασία τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων στο CLARIN:EL. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο περιελάμβανε:

  • εισαγωγή στη διαδικασία ανάρτησης πόρων στην Υποδομή CLARIN:EL,
  • εξοικείωση με το περιβάλλον τεκμηρίωσης και με τα μεταδεδομένα περιγραφής πόρων, και συγκεκριμένα με τη δημιουργία βασικών μεταδεδομένων για κειμενικό πόρο, λεξικό πόρο και εργαλείο/τεχνολογία γλωσσικής επεξεργασίας και με τη διαχείριση του επιπέδου δημοσίευσης ενός πόρου στην Υποδομή CLARIN:EL.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας GoToMeeting.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν μέλη από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL εδώ και εδώ.