Νέα

22/05/2020
Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Πανεπιστήμιο Δυτικής…
31/03/2020
Μόλις πρόσφατα ενσωματώθηκαν στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL 24 νέοι πόροι που συγκεντρώνουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 1989 μέχρι το 2019. Με περι…
24/03/2020
Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Πανεπιστήμιο Κρήτης.…
05/03/2020
Οι ερευνητικές πρακτικές που ακολουθούν οι Κοινωνικοί και Ανθρωπιστικοί Επιστήμονες παρουσιάζουν αρκετές διαφορές από τον ένα επιστημονικό κλάδο στον άλλο, αλλά και από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτές ο…