Νέα

05/08/2020
Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Υποδομή για τους Γλωσσικούς Πόρους και τη Γλωσσική Τεχνολογία CLARIN ERIC θα διοργανώσει ένα hackathon με θέμα την παραπληροφόρηση σχετικά με την πανδημία COVID-19…
04/08/2020
Στο πλαίσιο ελέγχου και εμπλουτισμού των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) προχώρησε σε αλλαγή της ονοματοδοσίας ορισμένων πόρων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο που διατηρεί στην…
20/07/2020
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας - ΕΛΕΤΟ ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί μία επιστημονική ένωση αναγνωρισμένη ως μη κερδοσκοπικό σωματείο. Σκοπός της ΕΛΕΤΟ είναι: η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασί…
24/06/2020
Στο πλαίσιο του enetCollect COST Action - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques, πραγματοποιείται έρευνα γύρω από τις διαδικτυακές πλατφόρμες αλλά και εφαρμογέ…