Νέα

24/03/2020
Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Πανεπιστήμιο Κρήτης.…
05/03/2020
Οι ερευνητικές πρακτικές που ακολουθούν οι Κοινωνικοί και Ανθρωπιστικοί Επιστήμονες παρουσιάζουν αρκετές διαφορές από τον ένα επιστημονικό κλάδο στον άλλο, αλλά και από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτές ο…
05/03/2020
Το OPERAS είναι μια Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή που ασχολείται με την ανάπτυξη ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η Υποδομή OPERAS πραγματοποιεί τη συγκεκρ…
24/02/2020
Το "Tour de CLARIN", μία νέα πρωτοβουλία του CLARIN ERIC, ξεκινάει από τον Απρίλιο του 2017, με στόχο να αυξήσει την προβολή των δράσεων των εθνικών δικτύων και να παρουσιάσει το πλήρες φάσμα των δρασ…