Με τι ασχολείται & τι προσφέρει το CLARIN:EL;

Μάθετε τα πάντα για την Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL, το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC!

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Υποδομή, το δίκτυο των Ελληνικών Οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτή καθώς και την ομάδα του CLARIN:EL.