Νομικά ζητήματα
Yποδομές
Γλωσσική τεχνολογία
Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL
Σχήμα τεκμηρίωσης META-SHARE