Νομικά ζητήματα
Γλωσσική τεχνολογία
Yποδομές
Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL
Σχήμα τεκμηρίωσης META-SHARE