Υποστήριξη χρηστών

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL βρίσκεται πάντα δίπλα στους χρήστες της!

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση του CLARIN:EL, να συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια και τους οδηγούς χρήσης και να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση Γλωσσικών Πόρων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία και λειτουργία της Υποδομής. Τέλος, βρείτε απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις ή απευθυνθείτε στο αντίστοιχο Γραφείο Υποστήριξης για την επίλυση τεχνικών και νομικών ζητημάτων ή για θέματα σχετικά με τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης Γλωσσικών Πόρων. Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL βρίσκεται πάντα δίπλα στους χρήστες της!

Γραφείο τεχνικής υποστήριξης

Για θέματα σχετικά με τον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL (Κεντρικός Συσσωρευτής) και την πρόσβαση σε πόρους, εργαλεία και υπηρεσίες, με τα Ιδρυματικά Αποθετήρια, κτλ.

Γραφείο νομικής υποστήριξης

Για θέματα αδειοδότησης πόρων, εργαλείων  και υπηρεσιών, δικαιωμάτων παρόχων και χρηστών, κτλ.

Γραφείο υποστήριξης τεκμηρίωσης

Για θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών.