1η Ημερίδα Ανθρωποκεντρικών Επιστημών και Τεχνολογιών στην Ελλάδα
Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Τεχνολογιών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (POSTER)
Ημερίδα Ιονίου Πανεπιστημίου: "Xρήση και αξιοποίηση υποδομών Γλωσσικών Πόρων και Υπηρεσιών"
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL (Μαρία Γαβριηλίδου)
Σεμινάριο "Ερμηνευτική Ανάλυση Λόγου στην Ψηφιακή Εποχή"
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL (Μαρία Γαβριηλίδου)
Θερινό Σχολείο στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL (Μαρία Γαβριηλίδου)
Σημασιολογική Ανάλυση Κειμένου για την εξέταση κοινωνικών φαινομένων και συμπεριφορών (Μαρία Ποντίκη)
Η Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL συμμετέχει στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης!
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης 2018
Τη γλώσσα μου έδωσαν ellhnikh (Μαρία Γαβριηλίδου)
Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία
Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία (Ειρήνη Φλώρου)
Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία (Κλεοπάτρα Φέρλα)
Αξιοποιώντας τους γλωσσικούς πόρους (Διονύσης Γούτσος, Μέρος Β')
Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία (Διονύσης Γούτσος, Μέρος Α')
Συμπόσιο για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
2ο διεθνές συνέδριο "Δημιουργική Γραφή"
Ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η Υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών CLARIN:EL (διαφάνειες στα ελληνικά)
12ο διεθνές συνέδριο ελληνικής γλωσσολογίας (ICGL12)
CLARIN:EL - μια Υποδομή τεκμηρίωσης, διαμοιρασμού και επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων (διαφάνειες στα αγγλικά)
Ημερίδα του CLARIN:EL στη Ρόδο
Παρουσίαση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στην Υποδομή CLARIN:EL
Παρουσίαση τεχνικών και νομικών θεμάτων & σεναρίων χρήσης
Γενική παρουσίαση της Υποδομής CLARIN:EL
Ημερίδα του CLARIN:EL στην Κέρκυρα
Παρουσίαση τεχνικών και νομικών θεμάτων & σεναρίων χρήσης
Παρουσίαση της συμμετοχής του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Υποδομή CLARIN:EL
Γενική παρουσίαση της Υποδομής CLARIN:EL
Ημερίδα του CLARIN:EL στη Θεσσαλονίκη
Παρουσίαση της συμμετοχής του ΚΕΓ στην Υποδομή CLARIN:EL
Παρουσίαση της συμμετοχής του ΑΠΘ στην Υποδομή CLARIN:EL
Παρουσίαση τεχνικών και νομικών θεμάτων & σεναρίων χρήσης
Γενική παρουσίαση της Υποδομής CLARIN:EL
Ημερίδα του CLARIN:EL στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρουσίαση τεχνικών και νομικών θεμάτων & σεναρίων χρήσης
Παρουσίαση της συμμετοχής του ΕΚΠΑ στο δίκτυο CLARIN:EL
Γενική παρουσίαση της υποδομής CLARIN:EL