Ερευνητικό σεμινάριο του Språkbanken Text για την Εθνική Υποδομή CLARIN:EL
CLARIN:EL, Datasets, Services and much more! (Kanella Pouli)
Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων CLARIN:EL
Κοινοβουλευτικά σώματα κειμένων ParlaMint: Το εμβληματικό έργο της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC (Μαρία Γαβριηλίδου)
Πώς φτάσαμε στο ChatGPT και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του (Στέργιος Χατζηκυριακίδης)
1η Ημερίδα Ανθρωποκεντρικών Επιστημών και Τεχνολογιών στην Ελλάδα
Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Τεχνολογιών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (POSTER)
Ημερίδα Ιονίου Πανεπιστημίου: "Xρήση και αξιοποίηση υποδομών Γλωσσικών Πόρων και Υπηρεσιών"
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL (Μαρία Γαβριηλίδου)
Σεμινάριο "Ερμηνευτική Ανάλυση Λόγου στην Ψηφιακή Εποχή"
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL (Μαρία Γαβριηλίδου)
Θερινό Σχολείο στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL (Μαρία Γαβριηλίδου)
Σημασιολογική Ανάλυση Κειμένου για την εξέταση κοινωνικών φαινομένων και συμπεριφορών (Μαρία Ποντίκη)
Η Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL συμμετέχει στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης!
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης 2018
Τη γλώσσα μου έδωσαν ellhnikh (Μαρία Γαβριηλίδου)
Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία
Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία (Ειρήνη Φλώρου)
Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία (Κλεοπάτρα Φέρλα)
Αξιοποιώντας τους γλωσσικούς πόρους (Διονύσης Γούτσος, Μέρος Β')
Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία (Διονύσης Γούτσος, Μέρος Α')
Συμπόσιο για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL
2ο διεθνές συνέδριο "Δημιουργική Γραφή"
Ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η Υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών CLARIN:EL (διαφάνειες στα ελληνικά)
12ο διεθνές συνέδριο ελληνικής γλωσσολογίας (ICGL12)
CLARIN:EL - μια Υποδομή τεκμηρίωσης, διαμοιρασμού και επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων (διαφάνειες στα αγγλικά)
Ημερίδα του CLARIN:EL στη Ρόδο
Παρουσίαση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στην Υποδομή CLARIN:EL
Παρουσίαση τεχνικών και νομικών θεμάτων & σεναρίων χρήσης
Γενική παρουσίαση της Υποδομής CLARIN:EL
Ημερίδα του CLARIN:EL στην Κέρκυρα
Παρουσίαση τεχνικών και νομικών θεμάτων & σεναρίων χρήσης
Παρουσίαση της συμμετοχής του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Υποδομή CLARIN:EL
Γενική παρουσίαση της Υποδομής CLARIN:EL
Ημερίδα του CLARIN:EL στη Θεσσαλονίκη
Παρουσίαση της συμμετοχής του ΚΕΓ στην Υποδομή CLARIN:EL
Παρουσίαση της συμμετοχής του ΑΠΘ στην Υποδομή CLARIN:EL
Παρουσίαση τεχνικών και νομικών θεμάτων & σεναρίων χρήσης
Γενική παρουσίαση της Υποδομής CLARIN:EL
Ημερίδα του CLARIN:EL στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρουσίαση τεχνικών και νομικών θεμάτων & σεναρίων χρήσης
Παρουσίαση της συμμετοχής του ΕΚΠΑ στο δίκτυο CLARIN:EL
Γενική παρουσίαση της υποδομής CLARIN:EL