Διαμοιρασμός

Η Υπηρεσία Διαμοιρασμού CLARIN:EL δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αποθηκεύει, να διαθέτει και να διαμοιράζεται γλωσσικούς πόρους, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL σύμφωνα με τις αρχές διάθεσης και την άδεια που ορίζει ο ίδιος ως πάροχος. Το δικαίωμα αποθήκευσης και διαμοιρασμού πόρων στην Υποδομή CLARIN:EL έχουν Οργανισμοί που συμμετέχουν ως μέλη στο δίκτυο CLARIN:EL καθώς και ιδιώτες-εγγεγραμμένοι χρήστες, αφού προηγουμένως έχουν πραγματοποιήσει την είσοδό τους στην Υποδομή CLARIN:EL.

Η Υποδομή CLARIN:EL αποθηκεύει και διαθέτει ψηφιακούς πόρους, δηλαδή ψηφιακά γλωσσικά δεδομένα και εργαλεία ή υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) για την Ελληνική γλώσσα.  

Οι πόροι μπορεί να είναι γραπτοί, προφορικοί ή πολυμεσικοί. Μπορεί να είναι κείμενα, λεξικά, γλωσσάρια, γλωσσικά μοντέλα ή εργαλεία αυτόματης επεξεργασίας για τα Ελληνικά ή και για άλλες γλώσσες. Μπορεί να αφορούν τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα ή και παλαιότερες μορφές της. Οι πόροι μπορεί να είναι αποθηκευμένοι σε μορφή εικόνας, αλλά προκειμένου να είναι επεξεργάσιμοι από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της υποδομής, οι πόροι πρέπει να είναι σε απλό αρχείο κειμένου.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του CLARIN:EL μπορούν να διαμοιραστούν μέσω της Υποδομής τα δικά τους δεδομένα, κάνοντας χρήση του ειδικά σχεδιασμένου περιβάλλοντος τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων CLARIN:EL.   

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τα δεδομένα σας πριν τα μεταφορτώσετε στην Υποδομή CLARIN:EL.

Δείτε επίσης:

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα μορφότυπα αρχείων που συνιστώνται για τον διαμοιρασμό δεδομένων στο CLARIN:EL με στόχο τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της μακροπρόθεσμης πρόσβασης σε δεδομένα και υπηρεσίες, συμβουλευτείτε επίσης το παρακάτω αρχείο:

Ο διαμοιρασμός γλωσσικών πόρωνεργαλείων και υπηρεσίων γλωσσικής επεξεργασίας στο CLARIN:EL καθορίζεται από το Πλαίσιο Πολιτικής της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL.

Πρόκειται για πολιτικές συλλογής και διαφύλαξης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους (κατόχους, παρόχους και τελικούς χρήστες των Γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών) να συνεργαστούν σε ένα ασφαλές, φιλικό και διαφανές περιβάλλον:

 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία και τον διαμοιρασμό πόρων στην Υποδομή CLARIN:EL και στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης του CLARIN:EL εδώ.