Οδηγοί & εγχειρίδια χρήσης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε επιπλέον υποστηρικτικό υλικό για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL και τη λειτουργία της, όπως εγχειρίδια χρήσης και οδηγούς εκμάθησης (video tutorials).

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί έναν οδηγό χρήσης για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, καθώς και τις κατηγορίες χρηστών, τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες τους. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης του CLARIN:EL είναι ελεύθερα προσβάσιμο για όλους (εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες της Υποδομής) από τον Κεντρικό Κατάλογο του CLARIN:EL, επιλέγοντας το κουμπί Help από το κεντρικό μενού.

Συμβουλευθείτε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης CLARIN:EL

Οδηγοί χρήσης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL με τη μορφή βίντεο (video tutorials)