Νέα

16/12/2021
Στο πλαίσιο του έργου Nexus Linguarum διεξάγεται έρευνα με σκοπό τη βελτίωση της ανάπτυξης και χρήσης πόρων (Ανοιχτών) Γλωσσικών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linguistic Linked (Open) Data). Η έρευνα εσ…
30/09/2021
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 το Ετήσιο Συνέδριο CLARIN ERIC 2021. Το Συνέδριο CLARIN αποτελεί το κεντρικό γεγονός που συγκεντρώνει κάθε χρόνο όλα τα μέλη των εθνικών υποδομ…
13/07/2021
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το Θερινό Σχολείο 2021 "Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία". Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιή…
24/06/2021
Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Οικονομικό Πανεπιστή…