Νέα

26/10/2020
Το Έργο QUEST - Quality-Established: Testing and application of curation criteria and quality standards for audiovisual, annotated language data, χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργε…
01/09/2020
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως αντικείμενο την παροχή σε πτυχιούχους ΑΕΙ εξειδικευμένων γνώσεω…
05/08/2020
Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Υποδομή για τους Γλωσσικούς Πόρους και τη Γλωσσική Τεχνολογία CLARIN ERIC διοργανώνει ένα hackathon με θέμα την παραπληροφόρηση σχετικά με την πανδημί…
04/08/2020
Στο πλαίσιο ελέγχου και εμπλουτισμού των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) προχώρησε σε αλλαγή της ονοματοδοσίας ορισμένων πόρων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο που διατηρεί στην…