Νέα

10/05/2019
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), το οποίο αποτελεί ήδη από το 2015 μέλος της Εθνικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών CLARIN:EL λαμβάνει μέρος σε μία πληθώρα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιη…
22/03/2019
Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) καλεί τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας που ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες να συμ…
07/12/2018
Από τον Νοέμβριο του 2018, η Ισλανδία συμμετέχει επίσημα στο CLARIN ERIC ως Παρατηρητής. Τη χώρα θα εκπροσωπεί το Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies. Η ισλανδική κοινοπραξία θα συσταθεί επ…
06/12/2018
Από τον Οκτώβριο του 2018, η Νότια Αφρική συμμετέχει επίσημα στο CLARIN ERIC ως Παρατηρητής. Τη χώρα θα εκπροσωπεί το North-West University και το Κέντρο Ψηφιακών Γλωσσικών Πόρων της Νοτίου Αφρικής SA…