Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών

Γλωσσικά δεδομένα & εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας στην υπηρεσία της έρευνας

Αναζήτηση γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL.

Επεξεργασία γλωσσικών πόρων με τα εργαλεία και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Υποδομής CLARIN:EL.

Αποθήκευση και διαμοιρασμός γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL.

Από το GDPR στο CLARIN:EL

Πώς βοηθά η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων;