Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών

Γλωσσικά δεδομένα & εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας στην υπηρεσία της έρευνας

Αναζήτηση γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL.

Επεξεργασία γλωσσικών πόρων με τα εργαλεία και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Υποδομής CLARIN:EL.

Αποθήκευση και διαμοιρασμός γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL.

Από τα βουλευτικά έδρανα στο CLARIN:EL

Τι συζητούσαν στο ελληνικό κοινοβούλιο πριν από 30 χρόνια την 30ή Ιουνίου 1993;