Νέα

24/02/2021
Το Συνέδριο "DH in the Time of Virus", που διοργάνωσε στο πλαίσιο του Έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ/ΕΚ "Αθηνά", το οποίο έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου στο Twitter τον περασμένο Απρίλ…
24/02/2021
Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα των γλωσσικών δεδομένων του παγκόσμιου ιστού Nexus Linguarum σας καλεί να συμμετάσχετε στα Short-Time Scientific Missions (STSMs) καταθέτοντας την πρότασή σας μέχρι…
02/02/2021
Μόλις πρόσφατα, το SSHOC, η Υποδομή νέφους για τη συλλογή δεδομένων και εργαλείων για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ανέπτυξε μία από τις βασικές υπηρεσίες του έργου, το SSH Open Marketpl…
26/10/2020
Το Έργο QUEST - Quality-Established: Testing and application of curation criteria and quality standards for audiovisual, annotated language data, χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργε…