Το CLARIN:EL είναι η εθνική Υποδομή Γλωσσικών πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα. Μέσω της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL συγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και διαμοιράζονται ψηφιακοί γλωσσικοί πόροι, εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας καθώς και πιστοποιημένες διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας.

Η Υποδομή CLARIN:EL είναι το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC, που υλοποιείται από ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό ερευνητική δράση και αναπτυξιακή δραστηριότητα στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και της Γλωσσικής Τεχνολογίας.

Σήμερα, το δίκτυο CLARIN αριθμεί περισσότερα από 130 μέλη σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας που έγινε επίσημο μέλος τον Φεβρουάριο 2015.