Γραφεία υποστήριξης

Τα Γραφεία υποστήριξης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL αποτελούν το σημείο επαφής για ερωτήσεις, απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα, νομικά ζητήματα ή θέματα που αφορούν την τεκμηρίωση πόρων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα Γραφεία Υποστήριξης CLARIN:EL για τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις αναφορικά με τους γλωσσικούς πόρους ή/και τα εργαλεία και τις διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας της Υποδομής.

Γραφείο τεχνικής υποστήριξης

Για θέματα σχετικά με τον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL (Κεντρικός Συσσωρευτής) και την πρόσβαση σε πόρους, εργαλεία και υπηρεσίες, με τα Ιδρυματικά Αποθετήρια, κτλ.

Γραφείο νομικής υποστήριξης

Για θέματα αδειοδότησης πόρων, εργαλείων  και υπηρεσιών, δικαιωμάτων παρόχων και χρηστών, κτλ.

Γραφείο υποστήριξης τεκμηρίωσης

Για θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών.

Τα Γραφεία υποστήριξης της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00. Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας της Υποδομής κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργίας, η υποστήριξη είναι περιορισμένη.