Αυτή η ιστοσελίδα συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα χρηστών

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Ο Κανονισμός αυτός αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς (ιδιωτικούς ή/και δημόσιους) που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, αναγνωρίζοντας σε αυτούς νέα δικαιώματα και αυξάνοντας την προστασία τους. Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ανταποκρίνεται πλήρως στο σύνολο των απαιτήσεων του νέου Κανονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης στη διεύθυνση: yrtny-urycqrfx@pyneva.terg.niralc@ksedpleh-lagel .

Η συλλογή ορισμένων δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης τρίτων (εξωτερικών) υπηρεσιών. Τα δεδομένα που συλλέγει η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL αναφέρονται παρακάτω:

Στατιστικά Χρήσης


Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται: Ανώνυμη διεύθυνση IP, Cookies και δεδομένα χρήσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας Χρήστη

Φόρμα επικοινωνίας χρήστη
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται: όνομα, επίθετο, email.