24-02-2021

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα των γλωσσικών δεδομένων του παγκόσμιου ιστού Nexus Linguarum σας καλεί να συμμετάσχετε σ…

02-02-2021

Μόλις πρόσφατα, το SSHOC, η Υποδομή νέφους για τη συλλογή δεδομένων και εργαλείων για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επ…

01-02-2021

Ποια η σχέ­ση λεξικογραφίας και γλωσσολογίας, σε τι διαφέρουν τα διάφορα είδη λεξικών μεταξύ τους, από πού αντλούν τα λεξικά το υλικό τους, πώς γράφονται οι ορισμοί και τα παραδείγματα;

Με…

04-08-2020

Στο πλαίσιο ελέγχου και εμπλουτισμού των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) προχώρη…