30 Αύγουστος-04 Σεπτέμβριος 2024

Το Εργαστήριο Προηγμένης Ανάλυσης και Αναγνώρισης Κοινοβουλευτικών Σωμάτων (ARPC: Advanced Analysis and Recognition of Parliamentary Corpora) θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Συνεδρίου …

05-06 Σεπτέμβριος 2024

Το 11ο Συνέδριο με θέμα την Επικοινωνία μέσω Υπολογιστών και τα Σώματα κειμένων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Computer-Mediated Communication (CMC) and Social Media Corpora) θα πραγματοποιηθεί στις…

09-12 Σεπτέμβριος 2024

Το 5ο κατά σειρά εργαστήριο Touché θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του …

23-25 Σεπτέμβριος 2024

Το 7ο Συνέδριο Translation in Transition 2024 θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Batumi Shota Rustaveli, στο Μπατούμι της Γεωργίας στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2024

15-17 Οκτώβριος 2024

Το Ετήσιο Συνέδριο CLARIN αποτελεί το κεντρικό γεγονός που συγκεντρώνει όλα τα μέλη των εθνικών υποδομών που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση και τη λειτουργία της υποδομής CLARIN…

25-26 Οκτώβριος 2024

Το Εργαστήριο NLP4CALL 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2024 στο Πανεπιστήμιο της Ρεν στην Γαλλία.

Παρουσιάσεις δημ…

05-06 Ιούλιος 2024

Το Ετήσιο Συμπόσιο για τις Εφαρμογές των Σωμάτων Κειμένων στην Λεξικογραμματική - Corpus Approaches to Lexicogrammar (LxGr 2024) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5…

26-28 Ιούνιος 2024

Η Υποδομή CLaDA-BG διοργανώνει το 3ο Διεθνές Συνέδριο LTаDH-RA 2024 - Language Technologies and Di…

18-21 Ιούνιος 2024

Η Ετήσια Συνάντηση DARIAH 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 18-21 Ιουνίου 2024 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και θα είναι αφιερωμένη στο θέμα των…

25 Μάιος 2024

Το Εργαστήριο LEGAL 2024Legal and Ethical Issues in Human Language Technologies θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2024, στο Τορίνο της Ιτ…

20-25 Μάιος 2024

Η Ένωση Γλωσσικών Πόρων ELRA και η Διεθνής Επιτροπή για την Υπολογιστική Γλωσσολογία ICCL, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση του 2024 Joint International Conference on Computation…

20 Μάιος 2024

Το 4ο κατά σειρά Εργαστήριο ParlaCLARIN με θέμα τη δημιουργία, την ανάλυση και την αύξηση της προσβασιμότητας των κοινοβουλευτικών σωμάτων κειμένων θα διεξαχθεί στις 20…

14 Μάιος 2024

Η Ερευνητική Υποδομή Språkbanken Text διοργανώνει την Τρίτη 14 Μαΐου ερευνητικό…