Συμμετοχή στο δίκτυο CLARIN:EL

Μάθετε τα πάντα για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στο δίκτυο CLARIN:EL και πραγματοποιήστε την εγγραφή σας!

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL σας δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχετε στο εθνικό δίκτυο Γλωσσικών πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα! Μοιραστείτε τα δικά σας γλωσσικά δεδομένα, εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας και επωφεληθείτε της δυνατότητας πρόσβασης σε εκατοντάδες πόρους άλλων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.