Υπηρεσίες CLARIN:EL

Μάθετε τα πάντα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL!

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL ενσωματώνει σε ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων πιστοποιημένες υπηρεσίες και εφαρμογές, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία, αλλά και το ευρύ κοινό.