16-18 Οκτώβριος 2023
Λουβέν, Βέλγιο

Το Ετήσιο Συνέδριο CLARIN αποτελεί το κεντρικό γεγονός που συγκεντρώνει όλα τα μέλη των εθνικών υποδομών που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση και τη λειτουργία της υποδομής CLARIN σε όλη την Ευρώπη.

Το φετινό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC θα πραγματοποιηθεί στις 16 - 18 Οκτωβρίου 2023 στην ιστορική πόλη του Βελγίου, Λουβέν και θα διεξαχθεί υβριδικά, το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξουν 2 διαφορετικοί τύποι εγγραφής και συμμετοχής στο Συνέδριο: διαδικτυακή και δια ζώσης. Το Συνέδριο διοργανώνεται από το CLARIN ERIC σε συνεργασία με το KU Leuven, το CLARIN-BE και το Instituut voor Nederlandse Taal.

Το Ετήσιο Συνέδριο CLARIN διοργανώνεται για την ευρύτερη κοινότητα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και τη συζήτηση για μελλοντικές εξελίξεις.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 28 Απριλίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και την υποβολή προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.