15-17 Οκτώβριος 2024
Βαρκελώνη, Ισπανία

Το Ετήσιο Συνέδριο CLARIN αποτελεί το κεντρικό γεγονός που συγκεντρώνει όλα τα μέλη των εθνικών υποδομών που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση και τη λειτουργία της υποδομής CLARIN σε όλη την Ευρώπη.

Το φετινό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC θα πραγματοποιηθεί στις 15 - 17 Οκτωβρίου 2024 στην ΒαρκελώνηΙσπανία και θα διεξαχθεί υβριδικά.

Το Συνέδριο CLARIN διοργανώνεται για την ευρύτερη κοινότητα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και τη συζήτηση για μελλοντικές εξελίξεις από το CLARIN ERIC σε συνεργασία με το Βασκικό Κέντρο Γλωσσικής Τεχνολογίας (HiZT).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 12 Απριλίου 2024

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.