Πρακτικά εργαστήρια CLARIN:EL - Εξοικείωση με τα εργαλεία Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας της Υποδομής

Στο πλαίσιο του  Έργου ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά) και η Υποδομή CLARIN:EL διοργανώνουν δύο εξειδικευμένα πρακτικά εργαστήρια με αντικείμενο τη γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας της Υποδομής CLARIN:EL. Τα δύο εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακάέχουν κοινό περιεχόμενο και διαφέρουν μόνο ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής:

Πρακτικό εργαστήριο CLARIN:EL (I) - Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, ώρες 16:00-18:00

&

Πρακτικό εργαστήριο CLARIN:EL (ΙI) - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, ώρες 16:00-18:00

Τα εξειδικευμένα πρακτικά εργαστήρια απευθύνονται σε σπουδαστές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, δημιουργούς υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Πληροφορικής, των οποίων τα ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Γλωσσικών Τεχνολογιών.

Η συμμετοχή στα πρακτικά εργαστήρια είναι δωρεάν. Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηρίων ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και ορίζεται στα 15 άτομα ανά εργαστήριοΓια τον λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 επιλέγοντας παρακάτω τον σύνδεσμο με την ημέρα προτίμησής τους.

Αίτηση συμμετοχής στο Πρακτικό εργαστήριο CLARIN:EL (I) – 26/2

Αίτηση συμμετοχής στο Πρακτικό εργαστήριο CLARIN:EL (II) – 4/3

Τα εργαστήρια εντάσσονται σε έναν κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνονται από το ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά και την Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, στο πλαίσιο του  Έργου ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ - Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN, το οποίο υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και την Ακαδημία Αθηνών με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ.

Μάθετε περισσότερα & δηλώστε συμμετοχή