Διαδικτυακό σεμινάριο CLARIN:EL - Εξερευνώντας τον κόσμο του CLARIN

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά) και η Υποδομή CLARIN:EL διοργανώνουν την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρες 15:30 – 17:30 διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: Εξερευνώντας τον κόσμο του CLARIN.

Το σεμινάριο αυτό εντάσσεται σε έναν κύκλο δράσεων και αποτελεί το πρώτο μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων και πρακτικών εργαστηρίων που διοργανώνονται από το ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά και την Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, στο πλαίσιο του  Έργου ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ - Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN, το οποίο υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και την Ακαδημία Αθηνών με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικούς, καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία αναζήτησης πόρων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο CLARIN.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ελεύθερη για όλους. Απαιτείται εγγραφή προκειμένου όλοι οι συμμετέχοντες να λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τον σύνδεσμο της εκδήλωσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2023.

Δηλώστε συμμετοχή