05-06 Σεπτέμβριος 2024
Νίκαια, Γαλλία

Το 11ο Συνέδριο με θέμα την Επικοινωνία μέσω Υπολογιστών και τα Σώματα κειμένων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Computer-Mediated Communication (CMC) and Social Media Corpora) θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2024 στο Πανεπιστήμιο Côte d'Azur, στη Νίκαια της Γαλλίας.

Το συνέδριο επικεντρώνεται στη γλωσσοκεντρική έρευνα πάνω στην επικοινωνία μέσω υπολογιστών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη γλωσσολογία, τις επιστήμες της επικοινωνίας, τα μέσα ενημέρωσης, τη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών και τις κοινωνικές επιστήμες με ερευνητικά ερωτήματα από τα πεδία της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων, της υπολογιστικής γλωσσολογίας και της μηχανικής μάθησης.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15 Απριλίου 2024

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.