20-25 Ιούνιος 2022
Palais du Pharo,
Μασσαλία, Γαλλία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γλωσσικών Πόρων ELRA διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο LREC 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μασσαλία της Γαλλίας από τις 20 έως τις 25 Ιουνίου 2022.

Το LREC είναι το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο του χώρου των Γλωσσικών Πόρων και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Το πρώτο διοργανώθηκε το 1998 στη Γρανάδα της Ισπανίας και από τότε το LREC έγινε η πιο σημαντική εκδήλωση στους Γλωσσικούς Πόρους και την αξιολόγηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Στόχος του είναι να αποτελέσει βήμα για την παρουσίαση των εξελίξεων του πεδίου, να εξερευνήσει νέες ερευνητικές τάσεις και σχετικές εφαρμογές, να δώσει την ευκαιρία στους επιστήμονες να ανταλλάξουν μεθόδους και πρακτικές, να φέρει σε επαφή την έρευνα με τη βιομηχανία και να θίξει θέματα οργανωτικά, διαχειριστικά αλλά και πολιτικής σχετικά με τη γλώσσα, τους γλωσσικούς πόρους και τη γλωσσική τεχνολογία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Συνεδρίου LREC 2022.