09-11 Νοέμβριος 2023

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) διοργανώνει το 14ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία". Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 9-11 Νοεμβρίου 2023.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 20 Απριλίου 2023 (ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ)

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και τη φόρμα αίτησης εγγραφής σε αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.