14-17 Δεκέμβριος 2023
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ο Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 16ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL16), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ στις 14-17 Δεκεμβρίου 2023.

Το φετινό συνέδριο συμπληρώνει και γιορτάζει τα 30 χρόνια από την πρώτη διοργάνωσή του το 1993. Το συνέδριο ICGL16 καλύπτει όλες τις πτυχές της μελέτης και ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας, διαχρονικά και συγχρονικά, σε όλα τα επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης και στις διεπαφές τους, τόσο στη θεωρητική όσο και στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Οι δύο βασικοί στόχοι του επετειακού 16ου ΔΣΕΓ είναι να πραγματοποιηθεί μια αναδρομή στα 30 χρόνια έρευνας πάνω στην ελληνική γλώσσα, καθώς και να παρουσιαστεί η τρέχουσα έρευνα πάνω στην ελληνική γλώσσα και να συζητηθούν οι προοπτικές για το μέλλον.

Η δομή του συνεδρίου θα αποτελείται από κεντρικές ομιλίες, θεματικές συνεδρίες, κανονικές συνεδρίες (προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις) και ομάδες εργασίας.

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 31 Μαρτίου 2023 (ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και τη συμμετοχή σας σε αυτό εδώ.