10-12 Νοέμβριος 2022
Βιέννη, Αυστρία

Η Ένωση CHNT-ICOMOS Austria διοργανώνει το 27ο Συνέδριο Cultural Heritage and New Technologies (CHNT), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Βιέννη (Αυστρία) από τις 10 έως 12 Νοεμβρίου 2022

Η Επιτροπή του CHNT προσκαλεί τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν την τρέχουσα έρευνά τους σχετικά με τις εφαρμογές τεχνολογιών στην έρευνα, τη διαχείριση καθώς και την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο CHNT, τη θεματολογία, το πρόγραμμα και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 18 Ιουλίου 2022