15 Ιούνιος 2023
Τάμπερε, Φινλανδία

Το 2ο Διεθνές Εργαστήριο Αυτόματης Μετάφρασης για Νοηματικές και Ομιλούμενες Γλώσσες (AT4SSL 2023) θα πραγματοποιηθεί στο Τάμπερε της Φινλανδίας στις 15 Ιουνίου 2023 στο πλαίσιο του 24ου Συνεδρίου EAMT 2023

Η μηχανική μετάφραση (ΜΤ) αποτελεί μια βασική τεχνική για τη μείωση των γλωσσικών φραγμών μεταξύ των ομιλούμενων γλωσσών. Όταν πρόκειται για τις κοινότητες κωφών και βαρήκοων, η πολυπλοκότητα του έργου της αυτόματης μετάφρασης μεταξύ νοηματικών και/ή ομιλούμενων γλωσσών απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση. Το Εργαστήριο AT4SSL έχει ως στόχο να ανοίξει μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις, τις καινοτομίες και τις μελλοντικές εξελίξεις που σχετίζονται με την αυτόματη μετάφραση μεταξύ νοηματικών και ομιλούμενων γλωσσών και να φέρει σε επαφή ερευνητές, επαγγελματίες και διερμηνείς που εργάζονται σε συναφείς τομείς.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Μαρτίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες για το Workshop θα βρείτε εδώ.