12-13 Σεπτέμβριος 2023
Βιέννη, Αυστρία

Στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Language, Data and Knowledge - LDK 2023 και του Έργου NexusLinguarum (Cost Action CA18209) διοργανώνεται το 2ο κατά σειρά Εργαστήριο με τίτλο: Discourse studies and linguistic data science: Addressing challenges in interoperability, multilinguality and linguistic data processing (DiSLiDaS 2023). Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί στις 12 - 13 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία. Το Εργαστήριο θα βασιστεί στα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του DiSLiDaS 2022 και έχει ως στόχο να αναδείξει τις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις στην ανάλυση και αναπαράσταση του λόγου στο πλαίσιο της πολυγλωσσίας, τόσο από γλωσσολογική όσο και από υπολογιστική σκοπιά.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Μαΐου 2023

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.