Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Α’θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, συνδιοργάνωσαν το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Δημιουργική Γραφή", στις 1-4 Οκτωβρίου 2015, στην Κέρκυρα, στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου.

Στα πλαίσια του συνεδρίου έγινε παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL.