21-22 Μάρτιος 2024
Βερολίνο, Γερμανία

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο FAIR Digital Objects (FDO) θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαρτίου 2024 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων, της αρχιτεκτονικής υποδομών δεδομένων, της ανάπτυξης λύσεων δεδομένων, της διαχείρισης και επιμέλειας δεδομένων, καθώς και εμπειρογνώμονες στον τομέα των δεδομένων της βιομηχανίας και φορείς από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την χάραξη πολιτικών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες και πάνελ με διακεκριμένους εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς και κλάδους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.