21 Μάρτιος 2024
Μάλτα

Το 5ο Εργαστήριο Computational Approaches to Discourse (CODI 2024) θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2024 στην Μάλτα στα πλαίσια του 18ου Συνεδρίου EACL 2024.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση της ικανότητας των συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας να κατανοούν και να παράγουν λέξεις και προτάσεις. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα φαινόμενα λόγου, καθώς οι ερευνητές προσανατολίζονται στην επεξεργασία κειμένων και συνομιλιών μεγάλης διάρκειας. Γενικότερα υπάρχει μια έξαρση της δραστηριότητας του χώρου, ωστόσο τα προβλήματα αναφορικά με τις υπολογιστικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Το CODI 2024 έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ειδικούς του τομέα και ανερχόμενους ερευνητές για τη βελτίωση τόσο της ταχύτητας όσο και των γνώσεων που απαιτούνται για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων.

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 20 Δεκεμβρίου 2023 (ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.