25 Μάιος 2024
Τορίνο, Ιταλία

Το Κέντρο Ψηφιακών Γλωσσικών Πόρων της Νοτίου Αφρικής (SADiLaR) διοργανώνει το 5ο RAIL Workshop 2024 για τους γλωσσικούς πόρους των αφρικανικών αυτοχθόνων γλωσσών. Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2024 στο Τορίνο της Ιταλίας, στο πλαίσιο του Συνεδρίου LREC-COLING 2024.

Στόχος του Workshop είναι να φέρει σε επαφή ερευνητές που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την έρευνά τους και να ενισχύσουν έτσι τον τομέα αυτό, καθώς και να παρουσιαστεί η τρέχουσα κατάσταση και να δοθεί έμφαση στη διαθεσιμότητα των πόρων των αφρικανικών αυτόχθονων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δεδομένων όσο και των εργαλείων.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 23 Φεβρουαρίου 2024

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το RAIL 2024 Workshop εδώ.