Στο πλαίσιο ελέγχου και εμπλουτισμού των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) προχώρησε σε αλλαγή της ονοματοδοσίας ορισμένων πόρων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο που διατηρεί στην Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών CLARIN:EL. Αυτό σημαίνει ότι οι πόροι που κάποιος χρήστης αναζητά δεν εντοπίζονται πλέον με τις ίδιες λέξεις-κλειδιά, ωστόσο δεν έχουν διαγραφεί.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ανακαλύψετε το σύνολο των πόρων του ΚΕΓ εδώ, ή να επισκεφθείτε τον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL και στη συνέχεια να επιλέξετε CGL Repo από το φίλτρο Source Repository στα αριστερά.