Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Υποδομή για τους Γλωσσικούς Πόρους και τη Γλωσσική Τεχνολογία CLARIN ERIC θα διοργανώσει ένα hackathon με θέμα την παραπληροφόρηση σχετικά με την πανδημία COVID-19. Για το σκοπό αυτό, το CLARIN δημιουργεί ένα αποθετήριο με στόχο τη συλλογή ψευδών ειδήσεων αναφορικά με την πανδημία COVID-19 και σας καλεί να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια εφόσον γνωρίζετε υπάρχοντα σύνολα δεδομένων που καλύπτουν τη θεματική αυτή.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεισφέρετε στο CLARIN Hackathon, επικοινωνήστε με την Ερευνητική Υποδομή CLARIN ERIC στη διεύθυνση hackathon@clarin.eu.

Σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το hackathon. Στο μεταξύ, εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για πρωτοβουλίες και δράσεις που διοργανώνονται σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και την υποστήριξη υποδομών αναφορικά με την πανδημία COVID-19, επισκεφθείτε την ενότητα CLARIN & COVID-19 στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC.