Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN παρέχει επιδοτήσεις κινητικότητας σε ερευνητές και προγραμματιστές δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιούν επισκέψεις βραχείας διάρκειας σε εθνικούς εκπροσώπους του δικτύου με στόχο την μεταξύ τους συνεργασία για την κατασκευή αλλά και χρήση της Υποδομής CLARIN.

Οι επιχορηγήσεις κινητικότητας στοχεύουν στην προώθηση:

  • της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των κέντρων CLARIN αλλά και των χωρών που συμμετέχουν ήδη στο δίκτυο
  • της ενσωμάτωση νέων πόρων, εργαλείων, υπηρεσιών καθώς και κέντρων σε ευρωπαϊκές χώρες που δε συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο δίκτυο CLARIN ERIC
  • της συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών της Υποδομής και ερευνητών από το χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.